• Dresser Rand er et ingeniørfirma som har innført bedre pensjonsordninger etter endringene som ble hastevedtatt i Stortinget i fjor høst. Navnene i Kongsberg: Otto von Ubisch og Katrine Aanes Tyldum. Olav Olsen

Pensjon er utsatt lønn

Arbeidstagere bør få med seg hvilke pensjonsordninger som etter hvert gjelder på arbeidsplassen. Det kan bli større variasjoner mellom barberte og oppjusterte pensjonsordninger, sier pensjonsrådgiver.