Phillips-sjef dømt for seilbåtkorrupsjon

En 59 år gamle eks-direktør i Phillips Petroleum er i Bergen byrett dømt til fengsel i seks måneder for korrupsjon. 90 dager av straffen ble gjort betinget, med en prøvetid på to år. Til fradrag kommer de ni dagene mannen tilbrakte i varetekt etter at han ble arrestert i april 1997. I tillegg inndras 180.000 kroner til fordel for statskassen.