Statnettresultat som forventet

Statnettkonsernet hadde et resultat på 171 millioner kroner per 30. april 2000. Dette er som forventet, og på nivå med fjorårets resultat.