- Provokasjon og frontkollisjon

Opposisjonen reagerer kraftig på Regjeringens forslag til statsbudsjett. Senterpartiet og Venstre karakteriserer budsjettet henholdsvis som en provokasjon og en frontkollisjon.