Intet nytt under trontalen

Verken trontalen eller kommentarene etterpå ga nye eller overraskende signaler om samarbeidsforholdene i Stortinget i høst.