Skilsmisse for Aker og McDermott

Aker Maritime og det amerikanske selskapet J Ray McDermott er enige om å markedsføre Spar-oljeplattformer hver for seg. Skilsmissen etter fire års samarbeid skyldes at oljeselskapene ønsker et friere valg mellom leverandører av disse plattformene, ifølge en pressemelding fra Aker Maritime.