Kritikk av Media Holding og Libri Arte

Granskingskommisjonen som styret i Media Holding oppnevnte for å granske forlaget Libri Arte, kommer i sin rapport med kritikk både mot Media Holding og Libri Arte.