CO2-utslippene øker offshore

Tross store ambisjoner og fem års målbevisst innsats: Norsk oljeindustri er fjernere fra CO2-målene enn noen gang.