Vinterlandbruksskulen i fare

Vinterlandbruksskulen på Jæren står i fare for å bli nedlagt det året institusjonen fyller 90 år.