Heyerdahl på defensiven

Presset øker mot Orklas mektige konsernsjef Jens P. Heyerdahl d.y. Han må forlate styret og står foran full gransking av selskapets omstridte aksjesalg.