IKM-nedgang i år, framgang på nettet

IKM-gruppen regner med et fall i volumet i offshore-bransjen på 20 prosent i år. Dette blir et mellomår, uten nye store prosjekter, sier IKMs finansdirektør Ørjan Gjerde.