Jærkylling misbrukt i smuglarskandale

Varemerket til Jærkylling AS på Nærbø i Hå er misbrukt til marknadsføring og sal av smugla kyllingkjøt.