Ledelse på norsk er flat, lydhør og lønnsom

June Kristin Lima Bru har skrevet boken Den norske ledelsesmodellen. Modellen har verdier som likeverd, rettferdighet, individualisme, frihet, solidaritet, fellesskap og tillit.

Publisert: Publisert:

June Kristin Lima Bru er 41 år og driver sitt eget firma, Norsk ledelse fra høyhuset på Bryne. Foto: Tommy Ellingsen

- Kvinner er like gode ledere som menn. Det avgjørende er hvordan en klarer å arbeide godt sammen med andre, sier June Kristin Lima Bru. Foto: Tommy Ellingsen

June Kristin Lima Bru. Foto: Tommy Ellingsen

Bru har studert norsk bedriftsledelse med historiske, kulturelle og økonomiske briller. Hvilke resultater den norske ledelsesmodellen skaper er et sentralt tema i boken.

16 år gammel fikk hun sin første ledererfaring som avdelingsleder i restauranten Crazy Horse i Westernbyen i Kongeparken. Etter den tid er det blitt mye ansvar, blant annet som viseadministrerende direktør i et datterselskap av Pareto i 11 år og med ansvar for fem barn. Ledelse og lederrollen har interessert henne lenge.

Egen norsk ledermodell

Bru bygger sin bok på studier og forskning innen ledelse og resultater fra blant annet BI-amanuensene Tor Grenness, Bård Kuvaas og Torger Reve og Fafo-forskerne Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen.

Bru sier forskerne har funnet kjennetegn ved en egen, norsk måte å lede på, en modell som henger tett sammen med ideologien bak velferdsstaten: Fellesskapsløsninger med stor grad av likhet for alle. Dermed er en norsk ledelsesmodell bygd på verdier som likeverd, rettferdighet, individualisme, frihet, solidaritet, fellesskap og tillit.

Les også

Aarbakke velger hardt arbeid og ydmykhet

Selvstendige bønder

Bru mener framveksten av den norske ledelsesmodellen kan knyttes til selvstendigheten som rådet blant norske bønder via Hans Nielsen Hauge som vandret rundt og styrket bøndenes evne til å utvikle økonomiske foretak–til den norske Hovedavtalen mellom arbeidsgiver— og arbeidstakerorganisasjoner og norske myndigheter.

— Historien gir oss nøkler til å forstå hvorfor det er lettere i Norge å gå imot ledelsen enn i mange andre land. Ansatte gir klar tilbakemelding, skyver ikke ting under teppet. Når dette blir gjort med respekt, er det en styrke, og kan føre til raskere løsninger, sier Bru til Aftenbladet.

Bru mener at uten tradisjonen med "demokratisk folkelighet," hadde Norge ikke hatt en slik ledelsesmodell.

Åtte norske ledere

— En god leder er en som sammen med eiere og ansatte skaper økonomisk vekst, innovasjon, trygghet og utvikling. God norsk ledelse er lønnsom, sier hun.

Som eksempler på en slik ledelse, har Bru intervjuet åtte norske bedriftsledere: Jens P. Heyerdahl d.y. og Finn M. Jebsen, begge tidligere konsernsjefer i Orkla, Janne Vangen Solheim, konsernsjef i ulltøyprodusenten Janus, Hilde Midthjell, grunnleggeren av kosmetikkselskapet Dermagruppen, Inge Brigt Aarbakke, gründer av Aarbakke Group på Bryne, Linn Cecilie Moholt, adm. dir. i Karsten Moholt AS, et elektromekanisk kompetansesenter på Askøy utenfor Bergen, Steinar J. Olsen, grunnleggeren av Stormberg AS og Alf Christian Thorkildsen, tidligere adm. dir. i Seadrill Norge AS, i dag verdens største riggselskap.

— Jeg har valgt disse lederne fordi de praktiserer ledelse i tråd med norske tradisjoner og kultur med stor suksess. Dessuten har de gjort noe godt for samfunnet, sier Bru. Hun presiserer at boken Den norske ledelsesmodellen ikke gir en akademisk framstilling, men er bygd på erfaringen til intervjuobjektene.

Ledertalent eller kunnskap

— Finnes det ledertalenter, eller kan all god ledelse læres?

— Ja, alle kan lære ledelse hvis en er interessert i å utvikle kompetansen som skal til, utøve gode verdier og behandle andre på en god måte. Hvordan man behandler og ser andre, er det største forskjellen mellom den norske modellen og andre, sier Bru.

I boken får de åtte intervjuobjektene snakke om sine ledererfaringer, sine styrker og svakheter og noen tabber.

Dårlige ledere

— Hva kjennetegner en dårlig leder?

— En leder som ikke holder avtaler, ikke viser respekt, en som tar snarveier, baksnakker, utøver dårlig dømmekraft, en som ikke tar beslutninger, gjør andre usikre og lar den vonde klumpen i magen få vokse.

Å drikke seg full på julebordet, bruke hersketeknikker, utøve arroganse eller i motsatt tilfelle; være for "vennlig," er også kjennetegn på en dårlig leder.

— Finnes det dårlige næringslivsledere i Norge i dag?

— Det har jeg ikke lyst å uttale meg om. Folk får tenke selv og gjøre sine egne erfaringer, sier Bru.

Publisert: