• Suzanne de Kok Selstad flankert av Eugene Nkuranyabahizi og Wim Lekens som begge understreker at de har stort utbytte av å være med på prosjektet Global Future. Jonas Haarr Friestad

Fikk egen mentor og utvidet nettverk

Wim Lekens og Eugene Nkuranyabahizi er med på NHO-prosjektet Global Future. Hovedmålet er å bidra til at de flerkulturelle deltakerne havner på rett hylle i arbeidslivet.