Høy oljepris kan gi høyere rente

Da oljeprisen stupte og renta klatret høsten 1998, var det en alminnelig oppfatning at høy oljepris betød sterk krone, som igjen betød lavere rente.