Kevin Kelly - den nye økonomiens profet

-Pc-ens tid er forbi. Mobilt internett vil gjøre dagens nett til en dverg. Når alle ting som produseres får sin egen databrikke og kommuniserer over nettet vil "den nye økonomien" skape en økonomisk vekst og velstand som vi i dag knapt kan forestille oss.