Boligprisene fortsetter å stige

Bruktboligprisene på landsbasis steg 3,8 prosent fra andre til tredje kvartal 1999. Prisene på småhus og blokkleiligheter økte mest, med henholdsvis 5,3 og 4,7 prosent. For eneboliger var økningen 2,8 prosent, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.