Øker kundemassen, men taper penger

Tele2 Norge gikk i 1999 med 58 millioner svenske kroner i underskudd før avskrivninger. Underskuddet er redusert fra 93 millioner i 1998.