Europeiske vinnere - amerikanske tapere

Generelt sett kom de utenlandske selskapene styrket ut av den 16. konsesjonsrunden, men for både Phillips og Conoco ble gårsdagens tildelinger en skikkelig nedtur. Ingen av de to amerikanske selskapene fikk operatøroppgaver.