Kjemikalie-kutt på sokkelen

Oljeindustrien samler seg om nye, målrettede tiltak for å kutte de mest skadelige kjemikalie-utslippene til sjø.