Avgjørende forhandlinger om torskebestanden

Opptakten til forhandlingene med russerne om torskekvotene er atskillig mindre dramatisk i år enn i fjor. Men utfallet av forhandlingene i Tromsø vil være avgjørende for når torskebestanden igjen blir bærekraftig.