• I arkitektfirmaet Snøhetta har ledelsen subsidiert innkjøp av hodetelefoner til ansatte. For arkitektene Markus Schwarz (33, t.v.) og Rikard Jaucis (30) kan det av og til være bra for konsentrasjonen å lytte til musikk i godt isolerte hodetelefoner. Signe Dons

Heller musikk enn støy i kontorlandskapet

Musikk i hodetelefoner er blitt en del av prisen som arbeidsgiverne må betale for å stue folk tettere sammen i åpne kontorløsninger.