Rektor mener studentene bør betale for utdannelsen

Rektoren ved Universitetet i Tromsø mener studentene selv bør være med å betale det en universitetsutdannelse koster. Hun mener 50.000 kroner per år kan være rimelig for en legeutdannelse.