Webster venter på svar

Riksmeklingsmann Reidar Webster venter påsvar fra organisasjonene i kommunal sektor på en skisse til løsningsom ble lagt fram for organisasjonene før klokka 7.30.