Sandnes-gjeld øker 325 mill.

Sandnes kommune ligger an til å få 54millioner kroner i underskudd på driftsresultatet i år. Innen treår vil lånegjelden øke fra 550 millioner til 875 millionerkroner.