Regjeringen planlegger nye budsjettkutt

Det vil bli omfattende nedskjæringer i neste års statsbudsjett, sier finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Regjeringen sier den vil forsvare og utvikle velferdssamfunnet, men uten å øke presset i økonomien. Det vil ifølge finansministeren måtte bety betydelige budsjettkutt på flere områder.