OPEC presses til å øke produksjonen?

Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) vil trolig øke sin produksjon ytterligere. OPEC bøyer seg etter alt å dømme for presset fra USA og EU, og øker produksjonen av råolje for tredje gang i år, sier fagfolk i Midtøsten.