Vil skilles ut fra Kunsthøgskolen

Scenekunstavdelingene ved Kunsthøgskolen i Oslo ønsker å organiseres som en egen enhet. Fire års erfaring med den nye høyskoleformen har ikke ført til positive konsekvenser.