• Skoleskipet Gann, eitt av skuleskipa som driv maritim opplæring. Det burde vært mange fleire.

69 studentar manglar praksisplass

— Når me veit at skipsfarten treng mange nye offiserar, er det for galt at 69 studentar nå manglar praksisplass til sjøs.