• Colourbox

Støtte til yrkesrettet attføring

Kvinner (32) med kronisk lidelse må søke om yrkesrettet attføring. Hvilken støtte kan hun få?