• Lekser gis av gammel vane, mener Rød Ungdom, som legger til rette for leksestreik.

Elever fra 700 skoler påmeldt leksestreik

Fem dager før Rød Ungdoms leksestreik starter, har elever fra nesten 700 skoler registrert at de vil arrangere leksestreik på sin skole.