Sentralbanker sammen om kraftige tiltak

Sentralbanker verden over går sammen om koordinerte tiltak for å lette presset på finansmarkedene og sørge for at næringsliv og husholdninger får tilgang på kreditt.