• Silvio Berlusconis avgang som statminister har gitt børsoppgang flere steder, men rentenivået på statsgjelden øker dramatisk onsdag. MAX ROSSI/Reuters

Rekordhøy rente for italienerne

Berlusconis avgang ser ikke ut til å stanse den dramatiske økningen i rentenivået på Italias enorme statsgjeld. Renta har passert sju prosent.