• Køane her i Arsvågen er lange mange søndagsettermidagar. Trafikken over Boknafjorden aukar. Eldri Espedal Storhaug

60.000 fleire over Boknafjorden

Nær 60.000 fleire personbileiningar er frakta over Boknafjorden dei ti første månadene i år samanlikna med tilsvarande periode i fjor. Men stadig fleire må venta på kaien.