• Åsne Havnelid mottar bonus fra Ski-VM etter vel gjennomført arrangement. Kallestad, Gorm/Scanpix

Solid overskudd og bonus i Ski-VM

Overskuddet i Ski-VM ble ti ganger størrre enn budsjettert. Det utløser en bonus på 400.000 til Åsne Havnelid.