• Sykefraværet for Rogaland har gått opp 1. kvartal 2011. Colourbox

Flere syke arbeidstakere i Rogaland

Det legemeldte sykefraværet i Rogaland per 1. kvartal 2011 er på 5.1 prosent. Det er størst økning innen helse og sosialtjenester.