Fortsatt få som binder lånerenten

Interessen for fastrentelån blant lønnstagere er fortsatt liten. Andelen gikk litt ned i første kvartal, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.