• Så langt har 49 Lunde-selskap endt i skifteretten. Pål Christensen

Tre nye Lunde-konkurser

Saneringen av selskap under Lunde Gruppen fortsetter. Mandag gikk tre Lunde-selskap til skifteretten.