Lokale banker avventende

Mens Skandiabanken reagerer lynkjapt med å sette ned utlånsrenten, vil Sandnes Sparebank og SR-Bank se situasjonen litt an før de bestemmer seg.