• Bjørn Jakobsen er styreleder i Vassøy Krabbe, som driver Fisketorget i Stavanger.

Vassøy Krabbe forsvinner hvis kontrakten glipper

Vassøy Krabbe blir etter alt å dømme lagt ned, hvis selskapet mister driften av Fisketorget til anbudskonkurrenten Sven Erik Renaa.