• En demonstrant markerer sin misnøye på Capitol Hill i Washington mot de fastlåste budsjettforhandlingene mellom president Barack Obama og den republikanske opposisjonen i Kongressen. KEVIN LAMARQUE/Reuters

USA-krisen: Frykt for pengetørke

Amerikanske banker og bedrifter forbereder seg på det verste. De selger unna verdipapirer for å sikre at de har nok kontanter hvis USA misligholder sin statsgjeld.