• Før leste Lise Refsnes mest på pc. Nå har skiftet metode - hun leser mer på papir.

Norske elever leser godt på skjerm

Norske 15-åringer ligger på gjennomsnittet når det gjelder digital lesing, viser ferske tall fra den internasjonale utdanningsstudien PISA.