• Auksjon på Nedre Romerike Vannverk i 2007. Den tidligere vannverksjefens innkjøp gjennom 30-40 år gikk under hammeren. Økonomisjef Dag Jørgensen sto for salget. Hauge Jon/Aftenposten

Vannverkssjefens gulltomt solgt

Tomten vannverkssjefen kjøpte for 18 millioner kroner på 1990-tallet er nå solgt for 140 millioner.