«Slappe holdninger øker sykefraværet i Norge»

Ny forskning viser at vi er lenger borte fra jobben når vi er syke i dag enn for 15 år siden selv om fraværet skyldes det samme.