• Colourbox

Sykepenger under utenlandsreiser

Kan man få en generell godkjenning for å få beholde sykepengene ved utenlandsreiser?