• Colourbox

Mistrives på jobb - hva gjør jeg?

Jeg har flere år bare «holdt ut» i den jobben jeg har.