Strømmer til yrkesutdanning

Søkningen til de såkalte profesjonsfagene på UiS har økt kraftig i år. Unntaket er førskolelærerfaget.