- Må tåle høy rentetopp

Ekspert tror bankene vil stille høyere krav til lånekundene i årene fremover.