• Leif Helge Bærheim er rekrutteringsekspert og partner i Montagu Executive Search. Rune Bergan

Ledelse i politikk og næringsliv

Politikere blir valgt inn på løfter og forventninger om en bedre styring, men eierne, det vi si folket, har kun begrensede muligheter til å kaste dem.