Datatilsynet: Ikke lov å presse elevene

Skoler som har kommet dårlig ut i de årlige mobbeunderslkelsene, har ikke lov til å presse elever til å fortelle hvem som har angitt at de er mobbet.